Pfretzschner cellostråke

En bra stråke för violoncell av HR Pfretzschner. Kantig stång. Ca. 76 g

Watch YouTube

Pris 29 000 SEK