Vi säljer, byter in och köper cello, fiol, altfiol, cellostråke
Celli hyrs ut för musiker och orkestrar
Gewa Case och Accord Case etuier för violoncell i kolfiber

Music creates order out of chaos: for rhythm imposes unanimity upon the divergent, melody imposes continuity upon the disjointed, and harmony imposes compatibility upon the incongruous. Yehudi Menuhin