Fransk cellostråke Bazin sk.

En bra fransk cellostråke av Bazin skola gjord för M&R Millant, Paris, ca. 82g. Certifikat av Raffin och Experter

Watch YouTube