Cellostråke Bausch

En intressant tysk stråke för violoncell av Bausch atelé, Vuillaume stil, gjord ca. 1900, ca. 80,5 g

Watch YouTube

Pris 20 000 SEK
Ludwig Bausch (1805–71) i Leipzig fick en betydande internationell renommé för stråkar. Han tros också ha gjort stråar för Kittel. Hans stråar (mestadels hans eget arbete, även om vissa gjordes av Knopf) är vanligtvis märkta L. Bausch under froschen, ett märke som hans söner också använde. Hans söner dog båda kort efter sin far, men verksamheten fortsatte under några decennier i händerna på tidigare anställda.