Tysk cello 1875

Gammal cello byggd under andra halvan av 1800-talet

Pris 35 000 SEK