Markneukirchen cello 1910

En fin tysk violoncell med värderingsintyg av ledande svensk expert

Spelas i Australien nu av Jamie Hey