Francois Chanot cello 1818

En fin och sällsynt cello av F. Chanot från 1818 med certifikat

CHANOT, François, son till en violin-maker, föddes 1787 på Mirecourt i Frankrike. Han gick in i armén som ingenjör under imperiet, men avslutade den efter restaureringen. Han återvände till Mirecourt och gjorde specialstudier på konstruktionen av fiolen och byggde slutligen en som avvecklade avsevärt i form från det accepterade mönstret. Han trodde att för att få alla delar av instrumentet att dela lika mycket av vibrationerna i ljudet, skulle fibrerna i träet bevaras i hela sin längd, ansåg han hörnen och kurvorna i konturen som så många hinder för utbredningen av ljudvågorna och gav följaktligen hans fiol en päronformad form som liknade gitarrens. Magen gjorde han ganska platt och lämnade ljudposten helt, på marken att den bara tjänade till att bryta ljudvågorna, medan den i verkligheten överför dem från mage till rygg.
Denna fiol (om man fortfarande kan kalla det så), den enda som Chanot någonsin har gjort, överlämnade han till myndigheterna i Institut de France. Efter att ha blivit granskad av en kommitté av framstående män, både vetenskapliga och musikaliska, och försökt mot instrument från Guarnerius och Stradivarius, uttalades det inte vara underlägsen i kvalitet till våldet av dessa stora tillverkare. (Rapport de l’Institut, i ‘Moniteur’, 22 augusti 1817)