C.W.F. Otto cello 1855

En mycket fin violoncell byggd av C.W.K. Otto år 1855 i Stockholm. Värderingsintyg av Internationell Expert.

Watch YouTube

Pris 325 000 SEK
OTTO, CARL WILHELM FRIEDRICH LOUIS
Femte son och elev till Jacob August. Född i Jena, 1808. Arbetade i Hamburg, Amsterdam, Köpenhamn, Göteborg och slutligen Stockholm. Död där, 1884. Influerad av och koncentrerad på de konstprinciper som härrörde från hans fars geni. Modellering och utförande utan brister. Lyckades ingjuta en slags italiensk ton, inte stor, utan ganska genomträngande och tydligt fyllig. Gjorde lika många altfioler och cello som fioler, den förra var mycket eftertraktad.